قطره

الحمدلله علی کل حال...

قطره

الحمدلله علی کل حال...

📍فرمان ولی


جوانها باید خودشان را آماده کنند

از لحاظ علمی

از لحاظ اعتقادی

از لحاظ انگیزه‌های انقلابی

جوانها باید همیشه آماده باشند...

۲۹/۱۱/۹۶۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۴۰
sn hm....که انسان در ایام حیات لغزشگاه‌های عمیقی دارد 

که ممکن است در #آنِ_واحد به پرتگاه هلاکت چنان افتد 

که دیگر نتواند از برای خود چاره بکند

 بلکه #درصدد چاره جویی هم برنیاید

بلکه شاید شفاعت شافعین هم شامل حال او نشود! 

نعوذ بالله منها...


چهل حدیث، حضرت امام (حدیث اول)👈 احتمالا آنقدر اوضاعش خراب می‌شود که نمی‌فهمد به هلاکت افتاده و گرنه چرا نباید خود را نجات دهد؟!😔

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۰۷:۰۰
sn hmآیا شما #مدعیان ایمان پنداشته‌اید که

رها می‌شوید 

و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرید؟!

در صورتی که هنوز خداوند کسانی از شما را که در #جهاد شرکت می‌کنند

و جز خدا و رسول او و مومنان

#تکیه‌گاهی نگرفته‌اند، مشخص نکرده است....


سوره توبه، آیه ۱۶

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۰۶:۵۵
sn hm


مانند کسانی مباش که

بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است...


به فرمان برداری امر می‌کند

اما خود فرمان نمی‌برد


نیکوکاران را دوست دارد

اما

رفتارشان را ندارد...


نهج البلاغه، حکمت۱۴۹

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۳۳
sn hm


ایراد کار شما این است که

می‌خواهید خودتان توبه کنید

به خودتان تکیه می‌کنید

شما باید هر لحظه از این بترسید که

ممکن است دوباره خطا کنید

و همه چیز تمام بشود

باید هر لحظه از خدا بخواهید شما را حفظ کند...


ایت الله جاودان

۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۴۴
sn hm


بدی را از سینه دیگران

با کندن آن از سینه خود

ریشه کن نما!


حکمت ۱۷۸

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۴۱
sn hm


و اگر پس از گزندی که به او رسیده است 

نعمتی به او بچشانیم،

حتما خواهد گفت: همه دشواری‌ها از من دور شد،

و می‌پندارد که دیگر رنجی به او نمی‌رسد، 

چرا که او بسیار شادمان و به خود بالنده است.


اما کسانی که شکیبایی ورزیده

و کارهای شایسته انجام داده‌اند، 

نه هنگام سختی‌ها مأیوس و ناسپاس می‌شوند

و نه هنگام راحتی شادمانی می‌کنند و به خود می‌بالند. اینانند که آمرزش و پاداشی بزرگ خواهند داشت.


سوره هود، آیات ۱۰-۱۱

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۳۸
sn hm