قطره

الحمدلله علی کل حال...

قطره

الحمدلله علی کل حال...

من آدم ها

همانی است که

قلبشان نشانشان می‌دهد!+ این وبلاگ، ملغمه ای است از همه چیز...خاطرات و تجربه ها و گاها برداشت و تحلیل نسبت به اتفاقات و وقایع روز!
معرفی کتاب و اشتراک گذاری متنها و حرف های خوب و احتمالا مفید...


** نویسنده، دانشجوی سال آخر کارشناسی روانشناسی است

در مشهد امام رضا علیه السلام

و...


می شود خیلی حرف ها زد در «درباره من»

اما ترسم از این است

که بوی ادعا بگیرد!

و چون تجربه ثابت کرده 

معمولا آدم ها دقیقا به همان چیزهایی که ادعا میکنند 

نمی توانند عمل کنند

سهوا یا عمدا

پس من هم سعی میکنم از آن جنس حرف ها نزنم...

(هر چند که انگار گریزی نیست و خود این حرف ها هم یک ادعا محسوب میشود! ؛)