قطره

الحمدلله علی کل حال...

قطره

الحمدلله علی کل حال...

۲ مطلب با موضوع «سخن دوست» ثبت شده استآیا شما #مدعیان ایمان پنداشته‌اید که

رها می‌شوید 

و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرید؟!

در صورتی که هنوز خداوند کسانی از شما را که در #جهاد شرکت می‌کنند

و جز خدا و رسول او و مومنان

#تکیه‌گاهی نگرفته‌اند، مشخص نکرده است....


سوره توبه، آیه ۱۶

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۶ ، ۰۶:۵۵
sn hm


و اگر پس از گزندی که به او رسیده است 

نعمتی به او بچشانیم،

حتما خواهد گفت: همه دشواری‌ها از من دور شد،

و می‌پندارد که دیگر رنجی به او نمی‌رسد، 

چرا که او بسیار شادمان و به خود بالنده است.


اما کسانی که شکیبایی ورزیده

و کارهای شایسته انجام داده‌اند، 

نه هنگام سختی‌ها مأیوس و ناسپاس می‌شوند

و نه هنگام راحتی شادمانی می‌کنند و به خود می‌بالند. اینانند که آمرزش و پاداشی بزرگ خواهند داشت.


سوره هود، آیات ۱۰-۱۱

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۳۸
sn hm